બ્રેક વિનાની સાયકલ - હવે તમને ગદ્દીગદ્દી થાય છે ? Narendra Joshi દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

બ્રેક વિનાની સાયકલ - હવે તમને ગદ્દીગદ્દી થાય છે ?

Narendra Joshi દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

હવે તમને ગદ્દીગદ્દી થાય છે ?‘ગદ્દીગદ્દી’ શબ્દ વાંચ્યા પછી તમારા ચહેરાં પર મુસ્કાન આવે તો સમજવું.. કે તમને હજુ ‘ગદ્દીગદ્દી’ થાય છે. કેટલાકને ચાલીસી વટાવ્યા પછીનો આ એક પડાવ આવે છે. ગદ્દીગદ્દી ન થવાનો પડાવ... બઝારમાં ગદ્દીગદ્દી થવાની દવા ...વધુ વાંચો