અસ્થિવિસર્જન DINESHKUMAR PARMAR દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

અસ્થિવિસર્જન

DINESHKUMAR PARMAR દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

More અસ્થિવિસર્જન...............(વાર્તા.) દિનેશ પરમાર નજર______________________________________________પડે સામા જો ગઢના કાંગરા તો ખાવ ખોંખારોનડે તમને તમારા વાવટા તો ખાવ ખોંખારોતમે મ્રુતપ્રાય છો એવું ગણીને સ્નેહીને મિત્રોકબર ખોદીને મંડે ડાટવા તો ખાવ ખોંખારો ...વધુ વાંચો