ભજીયા Salima Rupani દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ભજીયા

Salima Rupani દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

અમને ભજીયા બહુ પ્રિય નથી પણ ખાઈ લઈએ. દાળવડા જરા પ્રેમથી ખાઈ લઈએ અને બટેટાવડા ઉમંગથી.હવે બન્યુ એવુ કે અમુક સગાની ફરિયાદ હતી કે લગ્નમાં ન બોલાવ્યા. પણ મોઢુ બતાવવા તો ભાભીને લઈને આવો. પેંડા બેન્ડા ખવડાવો.( લગ્ન સાદાઈથી ...વધુ વાંચો