બ્રેક વિનાની સાયકલ - ઉધાર માંગી શરમાવશો નહી...! Narendra Joshi દ્વારા હાસ્ય કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

બ્રેક વિનાની સાયકલ - ઉધાર માંગી શરમાવશો નહી...!

Narendra Joshi દ્વારા ગુજરાતી હાસ્ય કથાઓ

ઉધાર માંગી શરમાવશો નહી...!લગભગ દરેક દુકાને આવું એક બોર્ડ બકરીના નકલી કાન જેમ લટકતું હોય છે. દુકાનમાં જો મફતિયો ઘરાગ આવે તો દુકાનદાર આવા બોર્ડ સામે વારંવાર જોયા કરશે. નોકરને એ બોર્ડને ગાભો મારીને સાફ કરવાનું કહેશે. દુકાનદાર આવા ...વધુ વાંચો