પ્રેમ અંગાર - પ્રકરણ : 8 Dakshesh Inamdar દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમ અંગાર - પ્રકરણ : 8

Dakshesh Inamdar Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

પ્રકરણ : 8 પ્રેમ અંગાર શરદભાઈ, મનહરભાઈ, મનિષાબેન, સૂર્યપ્રભાબહેન અનસૂયાબહેન બધાજ છોકરાઓ ગયા પછી બધું પરવારી પાછળ પાછળ ચાલતા જવા નીકળ્યા. ચાલતા વાતો કરતા ટેકરી તરફ આવી ગયા. એમણે વિશ્વાસ અને અંગિરાને પાછા ઉતરતા જોયા અને શરદભાઈએ બૂમ ...વધુ વાંચો