તકતી.... DINESHKUMAR PARMAR દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

તકતી....

DINESHKUMAR PARMAR દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

તકતી__________ ક્યાય તારા નામની તક્તી નથી એ હવા તારી સખાવત ને સલા ધુની માંડ્લિયા_ ...વધુ વાંચો