લાગણીની સુવાસ - 25 Ami દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

લાગણીની સુવાસ - 25

Ami Verified icon દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

મીરાંએ મસ્ત કેડીયાં પાઘડી ધોતી બન્ને માટે સાત જોડ ભાડે લીધી.... જોવતી ઝવેલરી ઓક્સોડાઈઝની ખરીદી... પોતાના માટે મસ્ત કંદોરો લીધો ... બન્ને ઘરે જવાં નીકળ્યા.... ઝરમર વરસાદ ચાલુ થ્યો... જેમાં પલડાય નહીં એવો ઝાણે ઝાંકળ પડતી હોય સતત એવો ...વધુ વાંચો