ક્રિસ્ટલ મેન Sunil Bambhaniya દ્વારા ફિલ્મ સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ક્રિસ્ટલ મેન

Sunil Bambhaniya દ્વારા ગુજરાતી ફિલ્મ સમીક્ષાઓ

કોઇક અજનબી યાન પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રવેશી રહ્યું છે ધીમે ધીમે તે ભારત દેશની તરફ આવવા લાગ્યું. ભારતની ટૅકનોલૉજી શાખા દ્વારા તેનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો પણ તેમાંથી કોઈ વળતો જવાબ ન મળ્યો, થોડા સમય પછી તે અમુક ડુંગરાળ વિસ્તારમાં ઉતર્યું. ...વધુ વાંચો