અઢીયો Naranji Jadeja દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

અઢીયો

Naranji Jadeja દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

સવારનો સમય છે. ગામને પાદરે મંદિરમાં આરતી નો અવાજ સંભળાય છે. મંગળા આરતીનો સમય છે પક્ષીઓ કલરવ કરી રહ્યા છે.મોરલા ટહુકાર કરે છે.ગામને પાદર તેતર અને કોયલ નો સંગીત સંભળાય છે. ત્યાં ગામને સીમાડે પાંચ સાત સાધુ સંતો ગામની ...વધુ વાંચો