શાયરી પ્રેમ Riddhesh Joshi દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

શાયરી પ્રેમ

Riddhesh Joshi દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

લાગણી ના પ્રતિબિંબ અવિરત પડ્યા કરે છે કેમકે એમાં લોકો હંમેશા ડૂબ્યા જ કરે છે..