સ્માઈલ Riyansh દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સ્માઈલ

Riyansh દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

8માં ધોરણમાં પાસ થઈને વિજય 9માં ધોરણમાં આવ્યો. કાલે સ્કૂલે જવાનો પેલો દિવસ વિજય ખૂબ ખુશી સાથે રાત્રે સૂતો પણ ખૂબ ખુશી ના કારણે એને ઊંઘ આવતી ના હતી, આવે તો વિચાર કે કાલે સ્કૂલનો પેલો દિવસ નવા મિત્રો, ...વધુ વાંચો