બોલપેન Dr Jay vashi દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

બોલપેન

Dr Jay vashi દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

હવે મને બોલપેન અને પપ્પા સરખાં જ લાગે છે.નાના હતાં ત્યારે સ્કૂલ અને કોલેજમાં ભણતા ત્યારે બોલપેન ની કિંમત જ કયા હતી. એમ કહીએ કે પપ્પા ની પણ કિંમત જ કયાં હતી !ત્યારે તો એવું જ લાગતું કે લખવા ...વધુ વાંચો