એક ઈચ્છા -કઈ કરી છૂટવાની ભાગ -૧૮ jagruti purohit દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક ઈચ્છા -કઈ કરી છૂટવાની ભાગ -૧૮

jagruti purohit Verified icon દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

બધા ને લાગ્યું કે એ દીદી આ છત ની નીચે દબાઈ ગયા , એટલે અમે ચાર પાંચ જાણ અંદર કાટમાળ માં જોવા ગયા , અંધારું ઘોર અને વરસતા વરસાદ માં કાટમાળ ની નીચે દબાયેલા બેન ને કેમ કરી કાઢવા ...વધુ વાંચો