ના કહેવાયેલી દિલ ની વ્યથા... Vishal દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ના કહેવાયેલી દિલ ની વ્યથા...

Vishal દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

2 june 2016 to 2 june 2019 3 year મારી જિંદગી ના... હતો એ દિવસ કાળઝાર ગરમી નો...હૃદય બેય ના કોરા ધાકોર હતા.... હતો સમય રાત્રી નો જ્યાં બેય એકબીજા થી સાવ અજાણ હતા... ગમી હતી મારી શાયરી એજ ...વધુ વાંચો