ચીસ - 20 SABIRKHAN દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ચીસ - 20

SABIRKHAN Verified icon દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

આખા ખંડમાં હજુય લોબાનનો ધૂપ પ્રસરેલો હતો.કમરો ધુંમાડાના શ્વેત આવરણથી ગોટાયેલો હતો.ગુલાબ, મોગરો અને જન્નતુલ ફીરદોશ અત્તરોની મહેંકથી કમરાનુ વાતાવરણ મધમધી ઉઠેલુ.શ્વેત લિબાસમાં મૌલાના આસન પર બેઠા હતા. માથા પર લીલી પાગડી હતી.પોતાના અલાયદા ખંડમાં બેસેલા મોલાના અસબાબ રાંદેરી ...વધુ વાંચો