વેકેશન એટલે પ્રવાસ માટે અનુકુળ સમય rajesh baraiya દ્વારા પ્રવાસ વર્ણન માં ગુજરાતી પીડીએફ

વેકેશન એટલે પ્રવાસ માટે અનુકુળ સમય

rajesh baraiya દ્વારા ગુજરાતી પ્રવાસ વર્ણન

આપણે જીવનની દોડા દોડી માંથી થોડો સમય કાઢીને કુદરતી સાંનિધ્યમાં જઈ શકીએ તો આપણા ચિતમાં અપૂર્વ શાંતિ જન્માવે એવા દ્રશ્યો જોવા મળે , શરત એટલી જ કે એ દ્રશ્યો સાચી રીતે જોવાની અને એમાંથી ઉદ્ ભવતિ અદ્ભુત અપાર્ષિવ અનુભૂતિને ...વધુ વાંચો