એક ઈચ્છા -કઈ કરી છૂટવાની ભાગ - ૧૦ jagruti purohit દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક ઈચ્છા -કઈ કરી છૂટવાની ભાગ - ૧૦

jagruti purohit Verified icon દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

હવે ખુશી ને કોઈ ખતરો નથી ચિંતા ના કરશો એમ બોલે છે કોઈ ને કઈ સમજાતું નથી પણ ખુશી ને અડી ને નેહા બોલે છે કાકી એનો તાવ તો ગાયબ થયી ગયો। અને કાકી બહાર જઈ ને બધા ને ...વધુ વાંચો