સપના અળવીતરાં - ૨૭ Amisha Shah. દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સપના અળવીતરાં - ૨૭

Amisha Shah. Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

એકસાથે પાંચ ટપોરી ટાઇપ છોકરાઓને કોફીશોપમા પ્રવેશતા જોઈને મેનેજરે ઉતાવળે જઈ એન્ટ્રન્સ પાસે જ તેમને રોક્યા. પોતાની કોફીશોપનુ વાતાવરણ તંગ ન થાય એટલે તેમને ત્યાં જ રોકી મેનેજરે વાતચીત ચાલુ કરી. એ લોકોની તકરારમાં રાગિણી બીજા દરવાજેથી ક્યારે બહાર ...વધુ વાંચો