એક ઈચ્છા -કઈ કરી છૂટવાની ભાગ -૬ jagruti purohit દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક ઈચ્છા -કઈ કરી છૂટવાની ભાગ -૬

jagruti purohit દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

બધા જ્યાં ટેન્ટ બાંધ્યા હતા ત્યાંએક બીજા ને પકડી ને ભરાઈ ગયા। વરસાદ તો સાંબેલા ધાર પાડવા લાગ્યો વીજળી જોરદાર અવાજ કરી ને વાતાવરણ ને વધારે ગંભીર કરી દેતી। આવા વાતાવરણ માં બિચારા એ ઘરડા કાકા કાકી ક્યાં હશે ...વધુ વાંચો