એક હતો ચકો , એક હતી ચકી Amit vadgama દ્વારા બાળ વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક હતો ચકો , એક હતી ચકી

Amit vadgama Verified icon દ્વારા ગુજરાતી બાળ વાર્તાઓ

નાનપણ માં આપણે ચકા અને ચકી ની વાર્તા ... કે એક હતો ચકો ને એક હતી ચકી... ચકા એ લીધો ચોખા નો દાણો ને ચકી એ લીધો મગ નો દાણો બે એ બનાવી ખીચડી... આ વાર્તા આપણે આપણે આપણા ...વધુ વાંચો