સફર... આપણથી આતમ સુધી Manu v thakor દ્વારા પ્રવાસ વર્ણન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સફર... આપણથી આતમ સુધી

Manu v thakor દ્વારા ગુજરાતી પ્રવાસ વર્ણન

સફર....આપણથી આતમ સુધી ?પ્રવાસ મને પ્રિય છે.વિસ્તરવું, વિચરવું ને વિચારવું આ ત્રણેય મને સ્પર્શે છે, ગમે છે. નવીન જગ્યાએ જવું, જોવું અને જીવવુંમારો ગમતીલો વિષય છે. પ્રવાસ મને એ વૈવિધ્ય બક્ષે છે. અડચણો, અગવડો, અવરોધો એ કોઈપણ સફરને રોમાંચક ...વધુ વાંચો