જનખાનો ઝાકળ vipul parmar દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

જનખાનો ઝાકળ

vipul parmar દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

શહેરની ભાગમભાગમાં અને ઝાંખમઝાખમાં મારી નજર ક્યારેય અમીરો પર પડેલી પણ એક એવા અમીર પર જરૂર અટકેલી. નામ તો પહેલા નહતું જાણ્યું, કેમકે મારી એની સાથે કોઈ જ વખત થઈ ન હતી છતાં એના અકસ્માત પછી નામને તેની કુંડલી ...વધુ વાંચો