સપના અળવીતરાં ૧૩ Amisha Shah. દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સપના અળવીતરાં ૧૩

Amisha Shah. Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

ચર્ ર્ ર્... ગાડીને લાગેલી બ્રેક આદિના વિચારો પર પણ અસર કરી ગઈ. વિચારોની ગતિ અટકી ગઈ અને આદિ વર્તમાનમાં ખેંચાઈ આવ્યો. તેણે જોયું તો ગાડી કે કે મેન્સન ને બદલે ડૉ. ભટ્ટ ની હોસ્પિટલનાં ગેટ પાસે ઉભી હતી. ...વધુ વાંચો