રહસ્યમય પુરાણી દેરી (ભાગ - 3) Prit's Patel (Pirate) દ્વારા પૌરાણિક કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

રહસ્યમય પુરાણી દેરી (ભાગ - 3)

Prit's Patel (Pirate) Verified icon દ્વારા ગુજરાતી પૌરાણિક કથાઓ

રહસ્યમય પુરાણી દેરી (એક સફર) ભાગ-3 (આગળના ભાગમાં તમે વાંચ્યું કે ગામને આશ્વાસન આપતાં ગુરુ મહારાજ બધાને 12 મા દિવસની રાતે બધાં ગામ લોકો ઘરની અંદર જ રહયા. હવે આગળ.) એક જ રાત માં ગામના લોકો બીમારી થી મુક્ત ...વધુ વાંચો