સુખની ચાવી કૃષ્ણનો કર્મયોગ - 2 Sanjay C. Thaker દ્વારા પૌરાણિક કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સુખની ચાવી કૃષ્ણનો કર્મયોગ - 2

Sanjay C. Thaker Verified icon દ્વારા ગુજરાતી પૌરાણિક કથાઓ

કૃષ્ણના કર્મયોગમાં પ્રવેશતા કૃષ્ણના કર્મયોગનું મુખ્ય સૂત્ર ધ્યાનમાં લઈ લઈએ. કૃષ્ણના કર્મયોગનું મુખ્ય સૂત્ર ‘‘સમત્વમ યોગમ ઉચ્યતે.’’ કૃષ્ણ કહે છે સંમતુલન એ જ યોગની આધારભૂત શિલા છે. સમત્વ કે સંમતુલન વગર યોગનો જન્મ પણ ન થઈ શકે. વિવિધ સ્તલો ...વધુ વાંચો