ભેદી ટાપુ - ખંડ બીજો - 10 Jules Verne દ્વારા સાહસિક વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

ભેદી ટાપુ - ખંડ બીજો - 10

Jules Verne Verified icon દ્વારા ગુજરાતી સાહસિક વાર્તા

પેનક્રોફ્ટના મનમાં એકવાર જો કોઈ યોજના આવી, તો જ્યાં સુધી એનો અમલ ન થાય ત્યાં સુધી તે પગ વાળીને બેસે નહીં. તેણે ટેબોર ટાપુની મુલાકાત લેવાનો મનસૂબો કર્યો. તે માટે એક વહામ બનાવવાનું નક્કી કર્યું. ક્યાં પ્રકારનું લાકડું વાપરવું? એલ્મ ...વધુ વાંચો