“સ્પેશ સુટ “ – અવકાશ યાત્રી નો જીવન રક્ષક Bharat Mehta દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

“સ્પેશ સુટ “ – અવકાશ યાત્રી નો જીવન રક્ષક

Bharat Mehta દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

“સ્પેશ સુટ “ – અવકાશ યાત્રી નો જીવન રક્ષક “space is final frontier", અવકાશ, બ્રમ્હાંડ અનંત છે અને કાળા માથાના માનવીને બ્રહ્માંડ ના રહસ્યો નો તાગ મેળવવાની અનોખી ખેલછા છે.હજારો વર્ષોથી માનવી અવકાશનેઆંબવાના અભરખા રાખે છે અને તેના માટે ...વધુ વાંચો