નથણી ખોવાણી - પ્રકરણ - ૭ Komal Joshi Pearlcharm દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

નથણી ખોવાણી - પ્રકરણ - ૭

Komal Joshi Pearlcharm Verified icon દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

' પ્રિયે, ' થોડા દિવસ પહેલા સમાચાર પત્ર વાંચતા વાંચતા એક લેખ વાંચ્યો હતો. લગ્ન વિષયક હતો , કદાચ એટલે જ વાંચ્યો હતો. એમાં એક શ્લોક હતો. તું જો મને મારી ...વધુ વાંચો