વિવિધ પ્રકારની ઇડલી Mital Thakkar દ્વારા રેસીપી માં ગુજરાતી પીડીએફ

વિવિધ પ્રકારની ઇડલી

Mital Thakkar Verified icon દ્વારા ગુજરાતી રેસીપી

ઈડલીનુ ખીરુ બનાવવા માટે હંમેશા ઝીણા ચોખા જ વાપરો. ચોખા પલાળતા પહેલાં તેને બરાબર પાણીથી ધોઈ લો. પાણીમાં ચોખા પલાળ્યા બાદ ઉપર થોડા મોથીના દાણા નાંખી દેવા. ઈડલીના ખીરા માટે છોતરા વિનાની આખી અડદ દાળ લેવી. તેને પલાળતા પહેલાં ...વધુ વાંચો