ડ્રાક્યુલા- એક મહાદાનવ Rajveer Kotadiya દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ડ્રાક્યુલા- એક મહાદાનવ

Rajveer Kotadiya દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

પોતાની રણનીતિ અને કૂટનીતિ માટે ડ્રાક્યુલા પ્રખ્યાત હતો....તેને પોતાની રણનીતિ બનાવી ને યુદ્ધ ને અલગાર આપ્યો...... પહેલાં ચરણ માં ડ્રાક્યુલા નાં સૈન્ય એ તુર્કી ઓ ને ઊંધા માથે પછાડે એવું પરાક્રમ દેખાડ્યું.....એક-એક સિપાહી એ તુર્કી ઓ ના સરેરાશ ૨ થી ...વધુ વાંચો