અહો આશ્ચર્યમ : ગંધ પારખવાની ક્ષમતા માનવી ની સુપર પાવર શક્તિ સમાન છે CHAVADA NIKUL દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

અહો આશ્ચર્યમ : ગંધ પારખવાની ક્ષમતા માનવી ની સુપર પાવર શક્તિ સમાન છે

CHAVADA NIKUL દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

વાચવામાં અને વિચારવામાં ભલે ઉપર નું ટાઇટલ જરા વિચિત્ર કે આશ્ચર્ય લાગતું હોય પણ આ લેખ ના અંતે તમે પણ માનશો કે સુગંધ અને તેને પારખતું નાક બન્ને સાયકોલોજિકલ અને બાયોલોજીકલ જોડાયેલ હોય છે વળી એની સાથે શરીર ની ...વધુ વાંચો