નથણી ખોવાણી - પ્રકરણ-૨ Komal Joshi Pearlcharm દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

નથણી ખોવાણી - પ્રકરણ-૨

Komal Joshi Pearlcharm Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

"સારું -સારું...જઈએ છીએ બસ ....અને બંને હાથ મોં ધોઈ કપડાં બદલી કોઈ એવી જગ્યા શોધવા લાગ્યા જ્યાં કોઈ ના હોય પણ આ તો લગ્ન નું ઘર હતું; ઘરનો એક જ પ્રસંગ ,ધામધૂમ થી દૂર -દૂરના સગાં આવેલા કોઈ જગ્યા ...વધુ વાંચો