ટેકનોલોજીનો વિદ્યાર્થી જીવનમાં ઉપયોગ - 4 Goyani Zankrut દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ટેકનોલોજીનો વિદ્યાર્થી જીવનમાં ઉપયોગ - 4

Goyani Zankrut દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

અગાઉના ચેપ્ટરમાં આપણે વિવધ ઉપયોગી એસેસરીઝની વાત કરી હતી. હવે આ ભાગમાં તમને હું કમ્પ્યુટરના વિવિધ ઉપયોગી સોફ્ટવેર વિશે જણાવીશ જે મારા મત પ્રમાણે વિદ્યાર્થીને તેના અભ્યાસમાં ખુબ જ ઉપયોગી થશે. આ સોફ્ટવેરમાં માઈક્રોસોફ્ટ ઓફીસ, વેબ બ્રાઉઝર, કલાઉડ સ્ટોરેજ ...વધુ વાંચો