ટેકનોલોજીનો વિદ્યાર્થી જીવનમાં ઉપયોગ - 3 Goyani Zankrut દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ટેકનોલોજીનો વિદ્યાર્થી જીવનમાં ઉપયોગ - 3

Goyani Zankrut દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

અગાઉના ચેપ્ટરમાં આપણે વિવધ ઉપયોગી સાધનોની વાત કરી હતી. હવે આ જ સાધનોના ઉપયોગમાં સરળતા કરી આપે તેવી વિવધ એસેસરીઝની વાત આ ચેપ્ટરમાં કરી છે. આ એસેસરીઝનું તેના કાર્ય સાથે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ એસેસરીઝની માહિતી સાધનોની મુજબ ...વધુ વાંચો