એ...ય... તમે મારો સાથ આપશો ને..? sanket jethava દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

એ...ય... તમે મારો સાથ આપશો ને..?

sanket jethava દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

[1] આમ જોવા જઈ એ તો દરેક ઘરમાં, શેરીમાં, મોહલ્લામાં, બગીચામાં, નાના ગરીબોના ઝૂંપડાંથી લઈને મોટા સાહેબોની ઓફિસમાં રહેતી હું, વળી ક્યારેક તમે મને ગરીબોના ઝૂંપડાની બાજુમાં પણ મને મારો ઠેલો નાખીને રોફ જમાવતી પણ દીઠી હોય તેવું પણ ...વધુ વાંચો