વિષ્ણુ વાહક ગરુડદેવ Meghna mehta દ્વારા પૌરાણિક કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

વિષ્ણુ વાહક ગરુડદેવ

Meghna mehta Verified icon દ્વારા ગુજરાતી પૌરાણિક કથાઓ

bhagvan વિષ્ણુ નું વાહન ગરુડ છે તે આપણે સૌ જાણીએ છે. પણ ગરુડ તેમનું વાહન કેવી રીતે બન્યા તે રોચક કથા જાણવા માટે વાંચો વિષ્ણુ વાહક ગરુડ દેવ.................................................