પ્રણયનું પ્રાગટ્ય, ભાગ-2 Bipin patel વાલુડો દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રણયનું પ્રાગટ્ય, ભાગ-2

Bipin patel વાલુડો દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

પ્રિય વાચક મિત્રો, પ્રણયનું પ્રાગટ્યનાં આ બીજા ભાગને વાંચતા તમને વધારે આનંદ પ્રાપ્ત થશે એની ખાત્રી છે. વાચકને એવો અનુભવ થશે કે કાવ્યમાં પોતાની વાત થઇ છે.