મા-બાપને ભૂલશો નહીં. RAKESH RATHOD દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મા-બાપને ભૂલશો નહીં.

RAKESH RATHOD દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

જે દીકરા માટે મા-બાપે પોતાની આખી જિંદગી ખર્ચી નાખી... પોતાની ઈચ્છાઓ ને જરૂરિયાતો છોડી દીધી.. એ જ દીકરો જ્યારે ઉંચા હોદ્દા પર બેસી જાય છે.. ત્યારે તેને પોતાના મેલા-ઘેલા મા-બાપની શરમ આવે છે.. જ્યારે આવું થાય ત્યારે મા-બાપના હૃદય ...વધુ વાંચો