પસ્તાવો RAKESH RATHOD દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

પસ્તાવો

RAKESH RATHOD દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

જીવનમાં કરેલી ભૂલો જ્યારે સમજાય ત્યારે બઉ મોડું થઈ ગયું હોય છે ..... જ્યારે જીવન સક્ષમ રીતે અને બધું બરાબર ચાલતું હોય ત્યારે આપણને એ સમજાતું નથી કે શું સાચું અને શું ખોટું... અયોગ્ય અને ખોટા કામ કરતાં પણ ...વધુ વાંચો