વાર્તા તમારી શબ્દો અમારા Pruthvi Gohel દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

વાર્તા તમારી શબ્દો અમારા

Pruthvi Gohel Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

આગળના પ્રકરણમાં આપણે જોયું કે, સુરેશ પરીશા અને તેના કાકા પર નજર રાખી રહ્યો છે. અને એક દિવસ પરીશા એને ફોન કરીને કહે છે કે, એ સુરેશને મળવા માંગે છે. સુરેશ એને મળવા જાય છે અને પરીશા એને કેટલીક ...વધુ વાંચો