લેખકનું નામ: Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (159)
કોફી હાઉસ - 22

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

Narendra Makwana 2 અઠવાડિયા પહેલા

Anil Vaghela 4 માસ પહેલા

Anita 5 માસ પહેલા

Palak Chokshi 9 માસ પહેલા

Mahendra Thakor 9 માસ પહેલા

chandni chudasama 10 માસ પહેલા

SAV 10 માસ પહેલા

Chaudhary Alpesh 11 માસ પહેલા

Riddhi Bhavesh Vasani 12 માસ પહેલા

Paliwal Bhoomi 1 વર્ષ પહેલા

Falguni Vasava 1 વર્ષ પહેલા

Kelvin Chandani 1 વર્ષ પહેલા

Manisha Solanki 1 વર્ષ પહેલા

Arnit 1 વર્ષ પહેલા

Karishma Desai 1 વર્ષ પહેલા

Rahul Chavda 1 વર્ષ પહેલા

Bharti 1 વર્ષ પહેલા

dipen solanki 1 વર્ષ પહેલા

Aneri Patel 1 વર્ષ પહેલા

Namrata Kankotiya 1 વર્ષ પહેલા

Abhi 1 વર્ષ પહેલા

Sodha Mirali 1 વર્ષ પહેલા

Anal Bhatt 1 વર્ષ પહેલા

Vipul Vaviya 1 વર્ષ પહેલા

Mk Kamini 1 વર્ષ પહેલા

Jigisha 1 વર્ષ પહેલા

Umang Thakkar 1 વર્ષ પહેલા

Punita Sanghani 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

Hansa Patel 2 વર્ષ પહેલા

Jinit Thakkar 2 વર્ષ પહેલા

shruti shah 2 વર્ષ પહેલા

Shruti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Radhika Patel 2 વર્ષ પહેલા

Prashant Pipariya 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Patel 2 વર્ષ પહેલા

Rakesh Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Vraj Sheth 2 વર્ષ પહેલા

Nimisha 2 વર્ષ પહેલા

Dev Sota 2 વર્ષ પહેલા

Hardik 2 વર્ષ પહેલા

Ami Modi 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Sarfraj Bloch 2 વર્ષ પહેલા

Ashvini Ashvini 2 વર્ષ પહેલા

Khushma Patel 2 વર્ષ પહેલા

Nimesh Shukla 2 વર્ષ પહેલા

miral 2 વર્ષ પહેલા

Hitanshi Shah 2 વર્ષ પહેલા

Nutan Panchal 2 વર્ષ પહેલા

Ghata Shah 2 વર્ષ પહેલા

DR KINJAL KAPADIYA 2 વર્ષ પહેલા

Avani Patel 2 વર્ષ પહેલા

Manisha 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

Harsh Piprotar 2 વર્ષ પહેલા

Urja Pathak 2 વર્ષ પહેલા

Meena Kavad 2 વર્ષ પહેલા

Nehal Padariya 2 વર્ષ પહેલા

Mital 2 વર્ષ પહેલા

jainil patel 2 વર્ષ પહેલા

Trupti Dedhia 2 વર્ષ પહેલા

Harshil Parekh 2 વર્ષ પહેલા

Vaidehi 2 વર્ષ પહેલા

Pray..!! you win my heart ♥ superb character

Vishal Patel 2 વર્ષ પહેલા

mahi patel 2 વર્ષ પહેલા

Darshanamehul 2 વર્ષ પહેલા

Megha Bhavsar 2 વર્ષ પહેલા

Janki 2 વર્ષ પહેલા

Heena 2 વર્ષ પહેલા

Geeta Chakraborty 2 વર્ષ પહેલા

Saroj Bhagat 2 વર્ષ પહેલા

rathod Jagruti 2 વર્ષ પહેલા

Kalpana Parmar 2 વર્ષ પહેલા

Anjali 2 વર્ષ પહેલા

vasant chauhan 2 વર્ષ પહેલા

Beena Hirani 2 વર્ષ પહેલા

Bhavesh Tejani 2 વર્ષ પહેલા

yatri 2 વર્ષ પહેલા

Kunal Bhatt 2 વર્ષ પહેલા

Kiran 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Hina 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh Barot 2 વર્ષ પહેલા

Gitaba Gohil 2 વર્ષ પહેલા

Himpal 2 વર્ષ પહેલા

Rashida Doctor 2 વર્ષ પહેલા

gopal 2 વર્ષ પહેલા

RUJAL MANGUKIYA 2 વર્ષ પહેલા

Arun Sakariya 2 વર્ષ પહેલા

Gopi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Bhumika Gaudani 2 વર્ષ પહેલા

Gaurav Rajpara 2 વર્ષ પહેલા

Khushi Bhinde 2 વર્ષ પહેલા

Shah Kajal 2 વર્ષ પહેલા

it is heart touching story

kag 2 વર્ષ પહેલા

Vidhi 2 વર્ષ પહેલા

Sanjay Bodar 3 વર્ષ પહેલા

Vandana Parmar 3 વર્ષ પહેલા

shital 3 વર્ષ પહેલા

Rupesh Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Priya Baraiya 3 વર્ષ પહેલા

Bhut Nirav 3 વર્ષ પહેલા

kartik patel 3 વર્ષ પહેલા

Venisa Christian 3 વર્ષ પહેલા

Anjal 3 વર્ષ પહેલા

Milan Vaja 3 વર્ષ પહેલા

Samira Patel 3 વર્ષ પહેલા

Punit Shrotriya 3 વર્ષ પહેલા

Bharat Kaneria 3 વર્ષ પહેલા

Sandip 3 વર્ષ પહેલા

Rajni Dhami 3 વર્ષ પહેલા

Mohit Kundalia 3 વર્ષ પહેલા

Payal 3 વર્ષ પહેલા

nihi honey 3 વર્ષ પહેલા

Mital Thacker Joshi 3 વર્ષ પહેલા

Ankita Amit Modi 3 વર્ષ પહેલા

Rachna Jugal Gogri 3 વર્ષ પહેલા

Saurabh Patel 3 વર્ષ પહેલા

Bhagwati I Panchmatiya 3 વર્ષ પહેલા

MANSI HARDIK PANCHAL 3 વર્ષ પહેલા

Shivlal Kanjiya 3 વર્ષ પહેલા

mukesh 3 વર્ષ પહેલા

Prashant 3 વર્ષ પહેલા

Nisha Soni 3 વર્ષ પહેલા

Dharmesh 3 વર્ષ પહેલા

Nikunj Dhanesha 3 વર્ષ પહેલા

Rakesh Sanghvi 3 વર્ષ પહેલા

Bhavisha R. Gokani 3 વર્ષ પહેલા

urvi 3 વર્ષ પહેલા

Solly Fitter 3 વર્ષ પહેલા

Krishna Nirav 3 વર્ષ પહેલા

Bahu j mast Plz upload next chapters M eagerly waiting

Bhavna Trivedi 3 વર્ષ પહેલા

Vaidehi Trivedi 3 વર્ષ પહેલા

Tejas Patel 3 વર્ષ પહેલા

Riya 3 વર્ષ પહેલા

Deboshree Majumdar 3 વર્ષ પહેલા

Really very affectionate & Heart-Touching too. Keep it up. Eagerly waiting for the next...

mahesh 3 વર્ષ પહેલા

Manish Patadia 3 વર્ષ પહેલા

Saiju 3 વર્ષ પહેલા

Urmilaba Zala 3 વર્ષ પહેલા

Ruchi Adhvaryu 3 વર્ષ પહેલા

TR Gokani Rupesh 3 વર્ષ પહેલા

mitro matrubharti na nava niyamo mujab have mari coffee house every 15 divase publish thashe, sorry for that mitro. plz tame nirash n thasho

Nilesh chaudhary 3 વર્ષ પહેલા

Jinal Gandhi 3 વર્ષ પહેલા

Prasil Kapadiya 3 વર્ષ પહેલા

Tapan Joshi 3 વર્ષ પહેલા

very nice to see after a long gap

Ghanshyam hirani 3 વર્ષ પહેલા

Foram Shah 3 વર્ષ પહેલા

Vinal chheda 3 વર્ષ પહેલા

hiren bhatt 3 વર્ષ પહેલા

Abhishek 3 વર્ષ પહેલા

Chintan Gajera 3 વર્ષ પહેલા

Vasundhara Bhatt 3 વર્ષ પહેલા

Sneha Vaibhav 3 વર્ષ પહેલા

Vijay arvadia 3 વર્ષ પહેલા

Hema Shah 3 વર્ષ પહેલા

Nice and interacted story

Ashish Vadadoria 3 વર્ષ પહેલા

Asha Gokani 3 વર્ષ પહેલા