લેખકનું નામ: Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (160)
કોફી હાઉસ - ૧૫

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

Narendra Makwana 3 અઠવાડિયા પહેલા

Anita 5 માસ પહેલા

Dya Rajput 6 માસ પહેલા

Anil Vaghela 7 માસ પહેલા

Babu bhai Solanki 8 માસ પહેલા

Palak Chokshi 9 માસ પહેલા

App 9 માસ પહેલા

Shailesh Gohil 9 માસ પહેલા

Mahendra Thakor 9 માસ પહેલા

chandni chudasama 10 માસ પહેલા

SAV 10 માસ પહેલા

Chaudhary Alpesh 11 માસ પહેલા

Riddhi Bhavesh Vasani 12 માસ પહેલા

Paliwal Bhoomi 1 વર્ષ પહેલા

Falguni Vasava 1 વર્ષ પહેલા

Karishma Desai 1 વર્ષ પહેલા

Nirali Rana 1 વર્ષ પહેલા

Rahul Chavda 1 વર્ષ પહેલા

Bharti 1 વર્ષ પહેલા

dipen solanki 1 વર્ષ પહેલા

Aneri Patel 1 વર્ષ પહેલા

Namrata Kankotiya 1 વર્ષ પહેલા

Krupali Meghani 1 વર્ષ પહેલા

Sodha Mirali 1 વર્ષ પહેલા

Anal Bhatt 1 વર્ષ પહેલા

Vipul Vaviya 1 વર્ષ પહેલા

Mk Kamini 1 વર્ષ પહેલા

Naga Bhochiya 1 વર્ષ પહેલા

vanrajsinh dodiya 1 વર્ષ પહેલા

Jigisha 1 વર્ષ પહેલા

Umang Thakkar 1 વર્ષ પહેલા

Punita Sanghani 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

Jinit Thakkar 2 વર્ષ પહેલા

shruti shah 2 વર્ષ પહેલા

Shruti Patel 2 વર્ષ પહેલા

Radhika Patel 2 વર્ષ પહેલા

Prashant Pipariya 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Patel 2 વર્ષ પહેલા

Rakesh Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Ketki Jani 2 વર્ષ પહેલા

Vraj Sheth 2 વર્ષ પહેલા

Saima Shaikh 2 વર્ષ પહેલા

Panna Sejpal 2 વર્ષ પહેલા

Nimisha 2 વર્ષ પહેલા

Dev Sota 2 વર્ષ પહેલા

Ami Modi 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Sarfraj Bloch 2 વર્ષ પહેલા

Ashvini Ashvini 2 વર્ષ પહેલા

Khushma Patel 2 વર્ષ પહેલા

miral 2 વર્ષ પહેલા

Hitanshi Shah 2 વર્ષ પહેલા

DR KINJAL KAPADIYA 2 વર્ષ પહેલા

Manisha 2 વર્ષ પહેલા

Urja Pathak 2 વર્ષ પહેલા

Mital 2 વર્ષ પહેલા

Jagdish Kathiriya 2 વર્ષ પહેલા

Nehal Padariya 2 વર્ષ પહેલા

Harsh Piprotar 2 વર્ષ પહેલા

Anjali 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh 2 વર્ષ પહેલા

gulam dinath 2 વર્ષ પહેલા

Kalpana Parmar 2 વર્ષ પહેલા

Janki 2 વર્ષ પહેલા

Dilip Parmar 2 વર્ષ પહેલા

Kunal Bhatt 2 વર્ષ પહેલા

Nutan Panchal 2 વર્ષ પહેલા

vasant chauhan 2 વર્ષ પહેલા

Heena 2 વર્ષ પહેલા

Beena Hirani 2 વર્ષ પહેલા

Meena Kavad 2 વર્ષ પહેલા

Dhvani Patel 2 વર્ષ પહેલા

Pomesh Shah 2 વર્ષ પહેલા

jems patel 2 વર્ષ પહેલા

Megha Bhavsar 2 વર્ષ પહેલા

jagruti rathod 2 વર્ષ પહેલા

Krunal Khalasi 2 વર્ષ પહેલા

Ketul Patel 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Gosar 2 વર્ષ પહેલા

Darshanamehul 2 વર્ષ પહેલા

Bhavesh Tejani 2 વર્ષ પહેલા

Srujan hiral gaurang 2 વર્ષ પહેલા

jagruti solanki 2 વર્ષ પહેલા

Shama Shah 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Hina 2 વર્ષ પહેલા

SINOJIYA DIVYESH 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh Barot 2 વર્ષ પહેલા

Rashida Doctor 2 વર્ષ પહેલા

gopal 2 વર્ષ પહેલા

Dhaval Gohil 2 વર્ષ પહેલા

Mayur Vasoya 2 વર્ષ પહેલા

Arun Sakariya 2 વર્ષ પહેલા

Gopi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Gaurav Rajpara 2 વર્ષ પહેલા

Khushi Bhinde 2 વર્ષ પહેલા

Shah Kajal 2 વર્ષ પહેલા

Sheetal Nirmal 2 વર્ષ પહેલા

kag 2 વર્ષ પહેલા

Hemaxi Shah 2 વર્ષ પહેલા

Kruti Shah 3 વર્ષ પહેલા

shital 3 વર્ષ પહેલા

Rupesh Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Priya Baraiya 3 વર્ષ પહેલા

jindal gosai 3 વર્ષ પહેલા

Mj Makwana Jigar 3 વર્ષ પહેલા

Bhut Nirav 3 વર્ષ પહેલા

Venisa Christian 3 વર્ષ પહેલા

Anjal 3 વર્ષ પહેલા

Samira Patel 3 વર્ષ પહેલા

Punit Shrotriya 3 વર્ષ પહેલા

Bharat Kaneria 3 વર્ષ પહેલા

Hema Shah 3 વર્ષ પહેલા

nihi honey 3 વર્ષ પહેલા

Kashmira Jadeja 3 વર્ષ પહેલા

Rajni Dhami 3 વર્ષ પહેલા

Rakesh Sanghvi 3 વર્ષ પહેલા

kartik patel 3 વર્ષ પહેલા

Mohit Kundalia 3 વર્ષ પહેલા

Urmilaba Zala 3 વર્ષ પહેલા

hiren bhatt 3 વર્ષ પહેલા

Patel Swapneel 3 વર્ષ પહેલા

Vinal chheda 3 વર્ષ પહેલા

Khyati 3 વર્ષ પહેલા

Rashmi Kachhadiya 3 વર્ષ પહેલા

Komal Vyas 3 વર્ષ પહેલા

Viral Bulsara 3 વર્ષ પહેલા

MANSI HARDIK PANCHAL 3 વર્ષ પહેલા

mukesh 3 વર્ષ પહેલા

Ruchi 3 વર્ષ પહેલા

Gulzarali Vakil 3 વર્ષ પહેલા

Bharat Joshi 3 વર્ષ પહેલા

Manish Patadia 3 વર્ષ પહેલા

Chintan Gajera 3 વર્ષ પહેલા

Bhavisha R. Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Milan Vaja 3 વર્ષ પહેલા

Nisha Soni 3 વર્ષ પહેલા

urvi 3 વર્ષ પહેલા

Prity Desai 3 વર્ષ પહેલા

Solly Fitter 3 વર્ષ પહેલા

superb

Vijay arvadia 3 વર્ષ પહેલા

good work khubaj saras

Jyoti Vakkani 3 વર્ષ પહેલા

payal solanki 3 વર્ષ પહેલા

Jinal Gandhi 3 વર્ષ પહેલા

Prasil Kapadiya 3 વર્ષ પહેલા

Eagerly waiting for next parts

Gor Dimpal Manish 3 વર્ષ પહેલા

Deboshree Majumdar 3 વર્ષ પહેલા

Really good going...keep it up. Eagerly Waiting for the Next but little long part.

Asha Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Bhatti Naishadh 3 વર્ષ પહેલા

Dharmesh 3 વર્ષ પહેલા

TR Gokani Rupesh 3 વર્ષ પહેલા

plz read my book and give ur valuable review to me. thanks a lot friends

Tapan Joshi 3 વર્ષ પહેલા

Sneha Vaibhav 3 વર્ષ પહેલા

Ravi Rajyaguru 3 વર્ષ પહેલા

Rupeshbhai Jio

Saiju 3 વર્ષ પહેલા

Ashish Vadadoria 3 વર્ષ પહેલા

Foram Shah 3 વર્ષ પહેલા

Haresh Siddhapura 3 વર્ષ પહેલા