લેખકનું નામ: Rupesh Gokani
સરેરાશ રેટિંગ: (160)
કોફી હાઉસ - પાર્ટ-૧૦

રેટ કરો અને રિવ્યુ આપો

SriiKaushal 2 અઠવાડિયા પહેલા

Narendra Makwana 3 અઠવાડિયા પહેલા

Anita 5 માસ પહેલા

Dya Rajput 6 માસ પહેલા

Anil Vaghela 8 માસ પહેલા

Babu bhai Solanki 9 માસ પહેલા

Palak Chokshi 9 માસ પહેલા

App 9 માસ પહેલા

Shailesh Gohil 9 માસ પહેલા

Mahendra Thakor 9 માસ પહેલા

chandni chudasama 10 માસ પહેલા

SAV 10 માસ પહેલા

Chaudhary Alpesh 11 માસ પહેલા

Mansi 1 વર્ષ પહેલા

Karishma Desai 1 વર્ષ પહેલા

Rahul Chavda 1 વર્ષ પહેલા

dipen solanki 1 વર્ષ પહેલા

Aneri Patel 1 વર્ષ પહેલા

ASHVIN 1 વર્ષ પહેલા

RikisHi 1 વર્ષ પહેલા

Abhi 1 વર્ષ પહેલા

Namrata Kankotiya 1 વર્ષ પહેલા

Anal Bhatt 1 વર્ષ પહેલા

Vipul Vaviya 1 વર્ષ પહેલા

Meha Mehta 1 વર્ષ પહેલા

Mk Kamini 1 વર્ષ પહેલા

dhara 1 વર્ષ પહેલા

vanrajsinh dodiya 1 વર્ષ પહેલા

Hiren 1 વર્ષ પહેલા

Umang Thakkar 1 વર્ષ પહેલા

Hardik 2 વર્ષ પહેલા

Jinit Thakkar 2 વર્ષ પહેલા

shruti shah 2 વર્ષ પહેલા

Radhika Patel 2 વર્ષ પહેલા

Krupali Tukadiya 2 વર્ષ પહેલા

Prashant Pipariya 2 વર્ષ પહેલા

Manoj Patel 2 વર્ષ પહેલા

Rakesh Joshi 2 વર્ષ પહેલા

Vraj Sheth 2 વર્ષ પહેલા

Saima Shaikh 2 વર્ષ પહેલા

Panna Sejpal 2 વર્ષ પહેલા

Dev Sota 2 વર્ષ પહેલા

Ami Modi 2 વર્ષ પહેલા

akshay shah 2 વર્ષ પહેલા

Manisha Gohel 2 વર્ષ પહેલા

Mitesh Chaudhari 2 વર્ષ પહેલા

Hardik 2 વર્ષ પહેલા

Sarfraj Bloch 2 વર્ષ પહેલા

Khushma Patel 2 વર્ષ પહેલા

Pratik Nayak 2 વર્ષ પહેલા

miral 2 વર્ષ પહેલા

Manisha 2 વર્ષ પહેલા

Urja Pathak 2 વર્ષ પહેલા

Mital 2 વર્ષ પહેલા

mahi patel 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Patel 2 વર્ષ પહેલા

Fukki 2 વર્ષ પહેલા

Beena Hirani 2 વર્ષ પહેલા

Vivek Patel 2 વર્ષ પહેલા

Unnatii J Naik 2 વર્ષ પહેલા

Anal Dhrangadhariya 2 વર્ષ પહેલા

Janki 2 વર્ષ પહેલા

gulam dinath 2 વર્ષ પહેલા

Dipen Barai 2 વર્ષ પહેલા

Vandana Dave 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh 2 વર્ષ પહેલા

Nehal Padariya 2 વર્ષ પહેલા

Hiren Kavad 2 વર્ષ પહેલા

Harsh Piprotar 2 વર્ષ પહેલા

jagruti rathod 2 વર્ષ પહેલા

Drashti Patel 2 વર્ષ પહેલા

yatri 2 વર્ષ પહેલા

Darshanamehul 2 વર્ષ પહેલા

Heena 2 વર્ષ પહેલા

Rajendra Sompura 2 વર્ષ પહેલા

Trupti Dedhia 2 વર્ષ પહેલા

vasant chauhan 2 વર્ષ પહેલા

Bhavesh Tejani 2 વર્ષ પહેલા

Vishal Gosar 2 વર્ષ પહેલા

Dhruvi Maniya 2 વર્ષ પહેલા

Dipanshi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Megha Bhavsar 2 વર્ષ પહેલા

Kalpana Parmar 2 વર્ષ પહેલા

Srujan hiral gaurang 2 વર્ષ પહેલા

Ashish 2 વર્ષ પહેલા

Hina 2 વર્ષ પહેલા

Komal Parmar 2 વર્ષ પહેલા

Alpesh Barot 2 વર્ષ પહેલા

Siddik Amin 2 વર્ષ પહેલા

Bhavin Borkhatariya 2 વર્ષ પહેલા

gopal 2 વર્ષ પહેલા

Mayur Vasoya 2 વર્ષ પહેલા

Virajgiri Gosai 2 વર્ષ પહેલા

Arun Sakariya 2 વર્ષ પહેલા

Gopi Patel 2 વર્ષ પહેલા

Gaurav Rajpara 2 વર્ષ પહેલા

Khushi Bhinde 2 વર્ષ પહેલા

Devang Shah 2 વર્ષ પહેલા

kag 2 વર્ષ પહેલા

Priyanka 2 વર્ષ પહેલા

shital 3 વર્ષ પહેલા

Rupesh Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Brijesh prajapati 3 વર્ષ પહેલા

Priya Baraiya 3 વર્ષ પહેલા

Vasundhara Bhatt 3 વર્ષ પહેલા

Bhut Nirav 3 વર્ષ પહેલા

Anjal 3 વર્ષ પહેલા

Samira Patel 3 વર્ષ પહેલા

Punit Shrotriya 3 વર્ષ પહેલા

Bharat Kaneria 3 વર્ષ પહેલા

Payal 3 વર્ષ પહેલા

Hema Shah 3 વર્ષ પહેલા

Komal Sangani Baldha 3 વર્ષ પહેલા

nihi honey 3 વર્ષ પહેલા

Kashmira Jadeja 3 વર્ષ પહેલા

Rajni Dhami 3 વર્ષ પહેલા

Mohit Kundalia 3 વર્ષ પહેલા

Patel Swapneel 3 વર્ષ પહેલા

hiren bhatt 3 વર્ષ પહેલા

Urmilaba Zala 3 વર્ષ પહેલા

Ruchi 3 વર્ષ પહેલા

Ekta 3 વર્ષ પહેલા

Milan Vaja 3 વર્ષ પહેલા

Dharmesh 3 વર્ષ પહેલા

Vijay arvadia 3 વર્ષ પહેલા

Haresh Siddhapura 3 વર્ષ પહેલા

good

Harsha 3 વર્ષ પહેલા

Manish Patadia 3 વર્ષ પહેલા

MANSI HARDIK PANCHAL 3 વર્ષ પહેલા

Viral Bulsara 3 વર્ષ પહેલા

Yogesh 3 વર્ષ પહેલા

Shah Kajal 3 વર્ષ પહેલા

Superb love story i never read ago..i just read part by part i am exited to know further.. and group of pravinbhai its good ..nice one

Nisha Soni 3 વર્ષ પહેલા

Vishal Naika 3 વર્ષ પહેલા

Tanu 3 વર્ષ પહેલા

Jinal Gandhi 3 વર્ષ પહેલા

Sanket Patadiya 3 વર્ષ પહેલા

Bhavisha R. Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Vinal chheda 3 વર્ષ પહેલા

Heena Suchak 3 વર્ષ પહેલા

Gor Dimpal Manish 3 વર્ષ પહેલા

Pratik Modh 3 વર્ષ પહેલા

Ashish Vadadoria 3 વર્ષ પહેલા

kartik patel 3 વર્ષ પહેલા

Deboshree Majumdar 3 વર્ષ પહેલા

Lovely LOVE STORY & Loveably going on...but part is too small...eagerly waiting for the next...but long part...."KunjPrey"

Bhavin Shah 3 વર્ષ પહેલા

TR Gokani Rupesh 3 વર્ષ પહેલા

purvi 3 વર્ષ પહેલા

mahesh 3 વર્ષ પહેલા

Jagruti Vakil 3 વર્ષ પહેલા

Ankit Patel 3 વર્ષ પહેલા

Chintan Gajera 3 વર્ષ પહેલા

sweet memory with loveable person ossem

Nikunj Dhanesha 3 વર્ષ પહેલા

Harnesh Modi 3 વર્ષ પહેલા

Archi Modi 3 વર્ષ પહેલા

Bhagwati I Panchmatiya 3 વર્ષ પહેલા

sundar bhavvahi aalekhan. kunj ane prey ni story rangat jamavi rahi che.

Saiju 3 વર્ષ પહેલા

Prashil Kapadiya 3 વર્ષ પહેલા

Asha Gokani 3 વર્ષ પહેલા

Ravi Rajyaguru 3 વર્ષ પહેલા