ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ પુસ્તકો અને વાર્તાઓ મફત પીડીએફ

  આધ્યાત્મિકતા
  by Mahesh Vegad Samay
  • (2)
  • 28

   "ભ્રમ છૂટે નહીં ત્યાં સુધી"  ‘ એક ગુરુએ શિષ્યને કહ્યું કે ‘ બેય , સંસાર મિથ્યા છે . તું એ મૂકીને મારી સાથે ચાલ્યો આવ . ' શિષ્ય કહે ...

  કૃષ્ણ વિષે અજાણી વાતો
  by MB (Official)
  • (31)
  • 225

  શું ભગવાન કૃષ્ણ અંગે આ જાણી-અજાણી હકીકતો તમે જાણો છો? ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ વિષે આપણે એવું માનીએ છીએ કે આપણે એમના વિષે બધું જ જાણીએ છીએ. આપણું એવું માનવું સાવ ખોટું ...

  જિંદગીનો વાસ્તવિક પરિચય - 2
  by Yash
  • (8)
  • 64

  જિંદગીનો વાસ્તવિક પરિચયભાગ-૨ઇચ્છાહેલ્લો મિત્રો હું આશા કરું છું કે તમને મારી પેહલી વાર્તા ગમી હશે.તો શરૂ કરીએ ભાગ ૨ નવી વાર્તા અને નવા બોધ સાથે.કુંડલપુર નામનું એક રાજ્ય હતું ...

  જિંદગીનો વાસ્તવિક પરિચય - 1
  by Yash
  • (11)
  • 161

  હેલો મિત્રો હું આ જિંદગીના કડવા સત્ય આ તથા કડવા અનુભવ નો અને જિંદગીના મૂલ્યનો પરિચય આપવાનો પ્રયત્ન કરું છું કેટલીક બોધરૂપી વાર્તાઓ દ્વારા.જિંદગીનો વાસ્તવિક પરિચયભાગ ૧ભગવાનની શોધ   સોમપુર ...

  વીર બર્બરિક
  by MB (Official)
  • (58)
  • 409

  મહાભારતનું અજાણ્યું પરંતુ મહત્ત્વનું પાત્ર વીર બર્બરિક મહાભારતમાં એવા તો અસંખ્ય પાત્રો છે જેના વિષે આપણે ઘણું ઓછું જાણીએ છીએ. આવા જ એક પાત્ર યુયુત્સુ વિષે આપણે હાલમાં જ માતૃભારતીમાં ...

  પરાશર ધર્મશાસ્ત્ર - પ્રકરણ ૪
  by Bhuvan Raval
  • (8)
  • 101

    द्रितिय अध्याय   अतःपरं गृहस्थस्य कर्माचारं कलौ युगेI धर्म साधारणं शक्त्या चातुर्वर्ण्याश्रमागतंII १ II तं प्रवक्ष्याम्यहं पूर्व पराशर्वचो यथाI षट्कर्मनिरतो विप्रः कृषिकर्मसमाचरेतII २ II   क्षुधितं तृषितं श्रान्तं ...

  યુયુત્સુ દુર્યોધન સામે કેમ લડ્યો?
  by MB (Official)
  • (83)
  • 568

  કૌરવ હોવા છતાં મહાભારતના યુદ્ધમાં યુયુત્સુ દુર્યોધન સામે કેમ લડ્યો? એવું કહેવાય છે કે જે મહાભારતમાં નથી એ ક્યાંય નથી! એટલેકે મહાભારતમાં જે વાતો કહેવામાં આવી છે તે જ વાતો ...

  પરાશર ધર્મશાસ્ત્ર - પ્રકરણ ૩
  by Bhuvan Raval
  • (11)
  • 118

    यतिस्चव ब्रह्मचारी च पक्कान्नस्वमिनावुभौI तयोरन्नमद्त्वा तु भुक्त्वा चान्द्रायण चरेतII ५१ II   दधाच्च भिक्षात्रितयं परिवाडब्रह्मचारिणामI इच्छया च ततो दधाद्रिभवे सत्यवारितंII ५२ II   यतिहस्ते जलं दधार्ध्रेक्षय दधात्पुनर्जलंI तर्द्धेक्ष्य ...

  અઢીયો
  by Naranji Jadeja
  • (18)
  • 237

  સવારનો સમય છે. ગામને પાદરે મંદિરમાં આરતી નો અવાજ સંભળાય છે. મંગળા આરતીનો સમય છે પક્ષીઓ કલરવ કરી રહ્યા છે.મોરલા ટહુકાર કરે છે.ગામને પાદર તેતર અને કોયલ નો સંગીત ...