વાર્તા તમારી શબ્દો અમારા Pruthvi Gohel દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

વાર્તા તમારી શબ્દો અમારા

Pruthvi Gohel Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

આગળ ના પ્રકરણ માં આપણે જોયું કે સુરેશ ઘરમાંથી ગાયબ થઈ ગયો છે. પછી તે પાછો આવે છે અને તે કેમ ગાયબ થઈ ગયો હતો એની વાત કરે છે. શું વાત કરે છે સુરેશ એ આજના પ્રકરણ 3 માં ...વધુ વાંચો