પ્રાથમિક શિક્ષણ માતૃભાષામાં જ અંગ્રેજી ભાષામાં ન હોવું જોઈએ. Natvar Ahalpara દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો