હોટલમાં વાસણ ઘસતો:આજે ઢોંસા વેચી કમાય છે કરોડો Jaydeep Pandya દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

હોટલમાં વાસણ ઘસતો:આજે ઢોંસા વેચી કમાય છે કરોડો

Jaydeep Pandya દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

૧૨૦૦ રૂપિયાની નોકરી અપાવવાનો વાયદામાં મુંબઈ આવેલ શખસે ઢાબા પર કપ-રકાબી અને અન્ય વાસણો સાફ કરી આજે ઢોસા વેંચી કરોડો કમાઈ છે.