ભારતીય સંસ્કૃતિ MB (Official) દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ભારતીય સંસ્કૃતિ

MB (Official) માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

આપણી સંસ્કૃતિના અમુક રીત-રીવાજો કેમ પડ્યા અને તેની પાછળ કયા વૈજ્ઞાનિક કારણો છે એ જાણવા માટે આ રસપ્રદ બુક વાંચવીજ પડે.