વેવિશાળ - સુશીલાના ‘સુખ’ની સફર Sanjay Pithadia દ્વારા ક્લાસિક નવલકથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

વેવિશાળ - સુશીલાના ‘સુખ’ની સફર

Sanjay Pithadia દ્વારા ગુજરાતી ક્લાસિક નવલકથાઓ

વેવિશાળની વાર્તાને મેઘાણીભાઈએ વિવાહ સુધી ખેંચી નથી. ‘ઘા ભેગો ઘસરકો અને વેશવાળ ભેગા વિવા’ કરવાની ઉતાવળ દાખવી જ નથી. વેવિશાળની ખરી વ્યાખ્યા તો લેખકે વાર્તા પૂરી થવા આવે છે ત્યારે કરી છેઃ વેશવાળ કહો કે વિવા કહો, એ કાંઈ ...વધુ વાંચો