પ્રવાસ ડાયરી B M દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રવાસ ડાયરી

B M દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

કાળી અંધારી રાત પથરાયેલ હતી, કાળા રંગનુ વાદળ વધુ ને વધુ કાળુ બની રહ્યુ હતું. એકલ- દોકલ કાર પુર વેગથી રસ્તાથી નીકળી જતી હતી. આજુબાજુમાં એક ગાઢ શાંતિ પસરાયેલી હતી. જે લોકો ફુટપાથ પર હતા, તે ઉંઘતા હતા, લાઈટનો ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો